Registrujte se jako Baby Ambasadorka a získejte speciální výhody ještě dnes!

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

Dárky za Vás s.r.o.

se sídlem Karlovarská 814, 161 00 Praha 6

identifikační číslo: 05132797

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258745

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.smajlee.cz

"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."

Potvrzením těchto obchodních podmínek zákazník souhlasí s elektronickým vystavením účtenky.

 

1.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Dárky za Vás s.r.o., se sídlem Karlovarská 814, 161 00 Praha , identifikační číslo: 05132797, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258455 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.darkyzavas-shop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.     Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.      uživatelský účet

2.1.     Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.     Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.     Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.      uzavření kupní smlouvy

3.1.     Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.     Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.     Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.     Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.     Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6.     Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7.     Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9.     Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11.  V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12.  Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.  

3.13.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.      cena zboží a Platební podmínky

4.1.     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 219918131/0600, vedený u společnosti Moneta Money Bank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“); (zdarma)

 dobírkou přepravci (+ 39,00 Kč s DPH) ;

GoPay* - online platba kartou – (zdarma) ;

Twisto** – okamžitý nákup s platbou později -  (zdarma).

*Po odeslání objednávky má Zákazník možnost využít službu platební brány, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá brána informaci o provedení eshopu, který může expedovat zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments, a.s.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

** Platební metoda Twisto je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 („Twisto“), spočívá v odložení platby Kupujícího za nákup zboží či služeb u Prodávajícího, a to na základě postoupení jeho pohledávky na Twisto na žádost Kupujícího a její následné zaplacení Twisto Prodávajícímu namísto Kupujícího a to za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách Twisto https://www.twisto.cz/podminky/.

V případě, že Kupující využije platební metodu Twisto zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Platba Online, nebo ve lhůtě do 45 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Twisto účet.

Využitím platební metody Twisto Kupující souhlasí se „Všeobecnými obchodními podmínkami Twisto“ a bere na vědomí „Pravidla pro zpracování osobních údajů“ společnosti Twisto https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/. Kupující výslovně souhlasí s postoupením pohledávky Prodávajícího (tj. Obchodníka) na uhrazení celkové kupní ceny (včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) objednaného zboží a/nebo služeb na společnost Twisto, a dále využitím platební metody Platba online Kupující uzavírá se společností Twisto smlouvu o poskytnutí služby Platba online v souladu se „Všeobecnými obchodními podmínkami pro zákazníky služby Platba online“.

Společnost Twisto zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle „Pravidel pro zpracování osobních údajů“ uvedených na webových stránkách Twisto.

4.2.     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.     Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.     V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.     V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.     Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.     Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.     Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5.      odstoupení od kupní smlouvy

5.1.     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

1.    o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

2.    o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

3.    o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

4.    o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

5.     o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

6.     o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

7.    o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

8.    o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2.     Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3.     Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

5.4.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5.     V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6.     Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7.     Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8.     Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.      přeprava a dodání zboží

6.1.     V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

6.5.      Způsoby a ceny dopravy:

            GLS -  129,00 Kč s DPH (zdarma při objednávce nad 1 999,00 Kč s DPH)

            Česká pošta -  129,00 Kč s DPH (zdarma při objednávce nad 1 999,00 Kč s DPH)

 

7.      Práva z Vadného plnění

7.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.     Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.     Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5.     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny:       

                              Dárky za Vás s.r.o.

                              Karlovarská 814/115

                              161 00 Praha

Společně se zbožím je nutné dodat fakturu a reklamační protokol, případně postačí poslat vyplněný protokol na emailovou adresu provozovatele eshopu info@darkyzavas.cz.

Reklamační protokol je ke stažení ZDE.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6.     Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8.      Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

8.4.     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5.     Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.      ochrana osobních údajů

9.1.     Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.     Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.     Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.     Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.     Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.     Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.     Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.     V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

2.    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.     Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.   Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.   Doručování

11.1.  Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

11.2.  Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3.  Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

12.   závĚrečná ustanovení

12.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Karlovarská 814, 161 00 Praha 6, adresa elektronické pošty info@darkyzavas.cz, telefon 222 197 833.

 

V Praze dne 09.10.2017        

 

 

 

Obchodní podmínky BabyAmbasadorky

Obchodní podmínky pro BabyAmbasadorky

 

Všeobecné obchodní podmínky pro Baby Ambasadorky

Aktualizováno: 09. 10. 2017

 

I.                   Úvodní ustanovení

 

1.        Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků různých společností skrze prodejce Dárky za Vás s.r.o. (dále jen "výrobky" nebo „zboží“) registrovanými zákazníky, kteří registrací projevili souhlas s těmito podmínkami. Baby Ambasadorky (dále jen „BA) uzavírají každou objednávkou kupní smlouvu se společností Dárky za Vás s.r.o.,Karlovarská 814, 161 00 Praha 6, IČ 05132797, DIČ CZ05132797, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. Zn. C 258745  (dále jen “DZV”). BA bere tímto na vědomí, že tyto VOP tvoří součást každé kupní smlouvy uzavřené na základě jednotlivé objednávky učiněné kterýmkoliv ze způsobů uvedených v těchto VOP. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

2.        Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy (Dárky za Vás s.r.o. a BA) se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 2079 a násl. ve spojení s ust. § 2158 a násl. a případně § 1824 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "občanský zákoník").

 

3.        Pro případ kdy je osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Dárky za Vás s.r.o., právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nepoužije se na vztah takové osoby a Dárky za Vás s.r.o. úprava práv a povinností spotřebitele dle občanského zákoníku a těchto VOP. V případě, že Baby Ambasadorka zamýšlí uskutečňovat další prodej výrobků či zboží od Dárky za Vás s.r.o., je povinna/povinen a výslovně se zavazuje splnit veškeré zákonné požadavky opravňující ji/ho k této činnosti. V případě, že Baby Ambasadorka splňuje zákonem stanovené podmínky pro další prodej výrobků a zboží zakoupené přes Dárky za Vás s.r.o., Dárky za Vás s.r.o. doporučují vycházet při prodeji výrobků konečným spotřebitelům z nezávazných doporučených spotřebitelských cen uvedených v katalogu/letáku.

 

4.        Baby Ambasadorka bere na vědomí, že nevystupuje jako zaměstnanec nebo zástupce Dárky za Vás s.r.o., ani není zmocněn smluvně zavazovat DZV a DZV nenese odpovědnost za její/jeho smluvní závazky. Baby Ambasadorka nemá nárok na náhradu nákladů vůči DZV, které jí/jemu vznikají při výkonu její/jeho činnosti.

5.         „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin“

Potvrzením těchto obchodních podmínek zákazník souhlasí s elektronickým vystavením účtenky.

 

 

II.                Nákup produktů a zboží

 

1.        Dohodu o možnosti nákupu DZV produktů uzavírá BA s DZV registrací na webových stránkách www.smajlee.cz či na www.usmevmaminkam.cz na jehož základě získá osboní číslo BA. Registrací BA stvrzuje souhlas s VOP a možnost výhodného nákupu je umožněna do 48hodin, zpravidla však ihned. Společnost DZV je oprávněna přihlášku BA zamítnout a neposkytnout BA výhodné ceny. Toto rozhodnutí získá BA neprodleně do 48hodin po registraci. BA bude informována na poskytnutou e-mailovou adresu, kterou BA vyplnila v registračním formuláři.  Jakákoli změna VOP bude BA odesílána e-mailem a každá BA se může rozhodnout ukončit spolupráci.

 

2.        K ukončení platnosti a účinnosti spolupráce dochází:

 

a.       dohodou účastníků; nebo

 

b.      výpovědí jednoho z účastníků Ambasadorské spolurpáce i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 15 dní a počíná běžet dnem doručení výpovědi druhému účastníku. Účastníci souhlasí s tím, že jakákoliv písemná sdělení učiněná na základě Ambasadorské spolupráce, jejíž nedílnou součástí jsou tyto VOP, budou považována za doručená druhému účastníku Ambasadorské spolupráce třetím dnem po prokazatelném odeslání doporučenou zásilkou na adresu uvedenou v záhlaví VOP, či v registraci Baby Ambasadorky; nebo

 

c.       odesláním sdělení o zamítnutí registrace BA dle odstavce II. bod 1.

 

 

 

III.             Objednávka a uzavření smlouvy

 

1.        Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží uvedeného v objednávce. Pro zadání objednávky je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné v aktuálním ceníku a dalších nabídkách v době přijetí objednávky DZV. Kupní cenou se rozumí cena označená jako "Cena s DPH". Objednávku je možné učinit prostřednictvím internetu, elektronické pošty, či mobilní aplikace UsmevMaminkam.

 

2.        Odesláním objednávky BA potvrzuje, že se seznámila s těmito VOP a vyslovuje souhlas s jejich aktuálním zněním v plném rozsahu. BA je okamžikem odeslání objednávky těmito VOP vázána.

 

3.        Kupní smlouva na základě jednotlivé objednávky vzniká okamžikem přijetí náležitě učiněné objednávky BA společností DZV, a to za cenových podmínek uvedených v aktuálním ceníku.

 

4.        DZV je po doručení objednávky povinna obstarat a odevzdat BA objednané zboží ve lhůtě dle čl. V. VOP, vycházejíc ze stavu zboží na skladě.

 

5.        Náležitě učiněnou objednávkou ze strany BA se rozumí zejména vyplnění všech potřebných údajů při objednávání, zejména číslo BA, kód výrobku, počet objednaných kusů a kontaktní adresu pro doručení výrobků. Za náležitě učiněnou objednávku ze strany BA bude považována jakákoliv objednávka učiněná jedním ze způsobů uvedených v těchto VOP v kterýkoli den i čas. Před zasláním objednávky DZV je BA umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky BA vložila, a to i s ohledem na možnost BA zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou BA považovány za správné. DZV bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky potvrdí obdržení elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou BA. DZV je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat BA o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

6.        Místem dodání zboží je adresa udaná BA v objednávce. BA tímto bere na vědomí, že první objednávka učiněná ze strany BA po uzavření Dohody je doručována pouze na adresu, kterou BA uvedla při registraci.

 

7.        Vlastnické právo k zakoupenému zboží přechází na BA úplným zaplacením kupní ceny za zboží.

 

8.        Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní on-line kanceláře je informativního charakteru a DZV není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

9.        BA bere na vědomí, že DZV může na základě marketingových akcí a/nebo při splnění určitých podmínek nabízet zákazníkům některé výrobky/dárky bezplatně, a to za předem určených podmínek. V takových případech se BA zavazuje spolupracovat s DZV tak, aby bylo předmětné zboží doručeno zákazníkům společně s jejich objednávkou. Takové výrobky budou poskytnuty DZV, nikoli na náklady BA. 

 

10.    BA souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání objednávek. Náklady vzniklé BA při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením objednávky (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí BA.

 

IV.              Cenové podmínky

 

1.       BA se zavazuje uhradit za výrobky cenu dle čl. III odst.1 věty druhé a třetí těchto VOP.

 

2.        Webové rozhraní on-line obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost DZV uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3.        Výrobky jsou dodány prostřednictvím kurýrní služby nebo držitele poštovní licence do místa dodání zboží (čl. III, odst. 6 těchto VOP). Zásilka s výrobky obsahuje fakturu. pouze v případě, že BA nevyužívá služby zasílaní elektronické faktury s elektronickým podpisem. BA souhlasí se zasíláním daňových dokladů elektronickou cestou. DZV je oprávněn zasílat daňové doklady pouze elektronickou cestou. V případě změny e-mailové adresy BA o této skutečnosti DZV neprodleně informuje. Elektronická faktura je BA doručovaná prostřednictvím on-line kanceláře.

 

4.        Zásilky jsou doručovány přepravní společností GLS nebo Českou poštou  za cenu 79,00 Kč s DPH v pracovních dnech od 7 do 18ti  hodin případně o víkendu a dnech volna dle dohody s přepravní společností.   V případě dotazů kontaktujte  zákaznický servis DZV viz kontakty www.darkyzavas-shop.cz  

 

V.                 Dodací podmínky

 

1.        Obvyklá lhůta pro dodání výrobků a zboží je do 7 dnů, pokud na webovém rozhraní není uvedeno jinak.

 

2.        V případě nedodání výrobků ve lhůtách dle odst. 1 tohoto článku je DZV oprávněn dodat výrobky či zaměnit za výrobky jim podobné s další objednávkou/objednávkami BA. Závazek DZV dodat výrobky zaniká v případě, že výrobky nebylo možno dodat ani do 90 dnů ode dne obdržení náležitě učiněné objednávky, nedohodnou-li se BA s DZV na delší lhůtě.

 

3.        DZV není povinno dodat BA výrobky v případě, že:


a. DZV má vůči BA jakoukoli pohledávku po splatnosti; anebo


b. BA je neaktivní a poslední objednávku od přepravní společnosti nepřebrala.

 

4.        DZV si vyhrazuje právo nezpracovat objednávku v případě, že ke dni učinění objednávky není převzata a uhrazena jakákoli předchozí objednávka v plné výši a to bez ohledu na splatnost kupní ceny za zboží sjednanou v těchto VOP. Výše uvedené nezpracování objednávky není porušením spolupráce a VOP na straně DZV.

 

5.        BA je povinna/povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně BA nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je BA povinna/povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, nedohodnou-li se strany jinak nebo nesdělí-li DZV, že nepožaduje hrazení nákladů za opakované doručení.

 

6.        Při převzetí zboží od přepravce je BA povinna/povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí BA zásilku od přepravce převzít. V případě nejasností, zda je obal a obsah v pořádku je BA povinna převzít objednávku od přepravce tzv. „S VÝHRADOU“. Tato poznámka umožní DZV řešit následnou reklamaci u přepravce. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky DZV, jsou-li vydány.

 

7.        DZV je oprávněn účtovat BA manipulační a/nebo doručovací poplatek v případě, že se zásilka vrátí DZV jako nedoručitelná nebo BA nepřevezme zásilku od kurýra/doručovatele. Nepřevzetí celé zásilky je považováno za podstatné porušení kupn smlouvy ve smyslu ust. § 2118 občanského zákoníku (povinnost kupujícího věc převzít), resp. ust. § 2159 občanského zákoníku (povinnost kupujícího věc převzít při dodání v případě, že je věc dodávána na místo určené kupujícím). V případě nepřevzetí celé zásilky se BA ocitá v prodlení se svým závazkem přijmout řádně nabídnuté plnění ze strany DZV. DZV je v takovém případě oprávně po BA požadovat za nepřevzetí zásilky náhradu škody (poštovné, balné, náklady na úschovu, na zničení apod.) stanovenou jako poplatek ve výši 150,- Kč.

 

 

VI.              Podmínky a možnosti platby

 

  1. BA je povinna/povinen uhradit cenu výrobků na účet DZV převodem na účet před dodáním zboží, případně na dobírku (úhrada kurýrovi při doručení). Při dlouhodobé spolupráci je možné vyžádat si možnost platby na fakturu se splatností 14 dní.  Podmínkou jsou minimální objednávky ve výši 5000,-Kč měsíčně (průměr za poslední 3 měsíce)
  2.  

Kupní cenu může BA uhradit:

a.       Převodem z účtu na bankovní spojení DZV uvedené v potvrzení objednávky ještě před dodáním zboží; nebo

 

b.      Vkladem na účet DZV; nebo

 

c.       Dobírkou (úhrada zboží přepravci při dodání) ; nebo

 

d.         GoPay* - online platba kartou; nebo

 

e.         Twisto** – okamžitý nákup s platbou později

 

*Po odeslání objednávky má Zákazník možnost využít službu platební brány, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá brána informaci o provedení eshopu, který může expedovat zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments, a.s.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

 

**Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO “.

V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“.

Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO “.

 

BA je povinna/povinen hradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek BA uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet DZV.

DZV je oprávněn, zejména v případě, že ze strany BA nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží BA. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. DZV je dále oprávněn pro každý jednotlivý případ stanovit možnost úhrady kupní ceny pouze způsobem uvedeným pod písm. a. 

3.        DZV si vyhrazuje právo určit při zadání i zpracování objednávky způsob úhrady kupní ceny jednotlivých objednávek, a to kterýkoliv ze způsobů uvedených shora v odst. 2 pod písmeny a) až e).

4.        Společně s kupní cenou je BA povinna/povinen zaplatit DZV také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  

5.        BA bere na vědomí, že v případě, kdy DZV vznikne vůči jí/jemu jakákoliv pohledávka po splatnosti, je DZV oprávněn předat tuto pohledávku vůči BA k vymáhání prostřednictvím třetí osoby, a to včetně předání osobních údajů, které jsou pro předání a vymáhání příslušné pohledávky nezbytné. BA zároveň bere na vědomí a souhlasí, že současně s pohledávkou a jejím příslušenstvím mohou být vymáhány i náklady spojené s vymáháním pohledávky prostřednictvím třetí osoby.

 

6.        Případné slevy z ceny zboží poskytnuté DZV BA nelze vzájemně kombinovat.

 

7.        DZV je oprávněn si účtovat náklady na dodání zboží prostřednictvím jednotlivých způsobů dodání uvedených shora v odst. 2 pod písmeny a) až e). Náklady na dodání zboží dobírkou (čl. VI.2.e) budou účtovány dle aktuálních sazebníků využitého přepravce.

 

VII.           Smluvní pokuta

 

1.        V případě, že BA neuhradí cenu výrobků v plné výši na účet DZV ani do 4. dne od uplynutí lhůty splatnosti uvedené na faktuře, má DZV vůči BA nárok na smluvní pokutu ve výši 75,- Kč. Pokud BA neuhradí  cenu výrobků v plné výši na účet DZV ani do 15. dne od uplynutí lhůty splatnosti uvedené na faktuře, má DZV vůči BA nárok na další smluvní pokutu ve výši 150,- Kč.

 

2.        Tímto ustanovením není dotčeno právo BA uplatnit záruku na zakoupené zboží za podmínek dle čl. VIII. těchto VOP.

 

VIII.        Záruční podmínky a Reklamační řád

 

1.        Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Reklamační řád společnosti DZV se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti DZV jejími BA a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Následující obecná úprava platí, pokud BA nevyužije 100% záruku DZV (viz. níže) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má BA právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má BA právo na (i) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, (ii) na odstranění vady opravou věci, (iii) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo (iv) odstoupit od smlouvy. BA nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. BA nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. Právo z vadného plnění BA nenáleží také v případě, kdy BA vadu sama způsobila/sám způsobil. BA je oprávněna/oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

 2.        Jako záruční doklad slouží faktura, resp. elektronická faktura.

 

3.        Veškeré reklamace budou posouzeny a vyřízeny nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí reklamovaných výrobků DZV.

 

4.        Po převzetí výrobků je BA bez zbytečného odkladu povinna/povinen provést kontrolu výrobků zejména přezkoumat:

 

a.       zda se jedná o výrobek, který byl ze strany BA objednán; a

 

b.      zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu; a

 

c.       zda fungují všechny jednotlivé části výrobku; a

 

d.      zda má výrobek vůni či odstín dle objednané specifikace; a

 

e.       zda se shodují údaje na faktuře se skutečností.

 

Nedodané a přitom fakturované výrobky je BA povinna/povinen nahlásit do 24 hodin od převzetí zásilky v rámci pracovních dní zákaznického servisu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

5.        Reklamované výrobky je nutné zaslat doporučenou poštou řádně zabalené na adresu Dárky za Vás s.r.o., Karlovarská 814, 161 00 Praha 6. Každý reklamovaný výrobek musí být označen a musí být vypsaný důvod reklamace a číslo objednávky. K tomu slouží dokument Reklamační protokol, ke stažení ZDE, který je nutné poslat společně s reklamovaným zbožím na adresu provozovatele, případně na emailovou adresu info@darkyzavas.cz.

K této reklamaci, pokud se jedná o vracení výrobků v době delší jak 3 měsíce od provedené objednávky, je také nutné přiložit kopii nákupní faktury (i elektronické faktury), aby bylo možné určit přesné datum, kdy byl výrobek zakoupen. Nebude-li kopie faktury (resp. dokladu o převzetí výrobku) k reklamaci přiložena, či formulář nebude vyplněn řádně se všemi potřebnými údaji dle výše uvedeného, nebude reklamace považována za řádně uplatnitelnou. Jako doklad je potřeba uschovat kopii dokumentu a podací lístek z pošty.

 

BA tímto bere na vědomí, že při uplatnění reklamací nemá vůči DZV nárok na náhradu nákladů v případě koupě zboží za účelem provozování její/jeho podnikatelské činnosti.

 

Při vrácení veškerého zboží z jedné objednávky, případně při vrácení zboží, které bylo podmínkou pro získání dárku (anebo jiného výrobku) je BA povinna/povinen vrátit i ostatní obsah doručené zásilky, tj. Dárky a ostatní věci, které byly součástí balíku. BA bere na vědomí a souhlasí, že oznámení o vyřízení reklamace bude zveřejněno prostřednictvím online pošty.

 

 

IX.              Odstoupení od kupní smlouvy pro BA

 

1.        BA bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze, mimo jiné, odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání BA nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

2.        Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má BA v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je možno stáhnout v online kanceláři v sekci Ke stažení. Odstoupení od kupní smlouvy musí být DZV odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě prostřednictvím kontaktních údajů uvedených ve formuláři.

 

3.        V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být DZV vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li BA od kupní smlouvy, nese BA náklady spojené s navrácením zboží DZV, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží by mělo být vráceno DZV kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

 

4.        V případě odstoupení od smlouvy vrátí DZV peněžní prostředky přijaté od BA do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy BA, a to stejným způsobem, jakým je DZV od BA přijal (DZV vrátí BA přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím BA souhlasí). DZV je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté BA již při vrácení zboží BA či jiným způsobem, pokud s tím BA bude souhlasit a nevzniknou tím BA další náklady. Odstoupí-li BA od kupní smlouvy, DZV není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky BA dříve, než mu BA zboží vrátí nebo prokáže, že zboží DZV odeslala/odeslal.

 

5.        Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je DZV oprávněna jednostranně započíst proti nároku BA na vrácení kupní ceny, přičemž stejně tak je DZV oprávněn si vůči nároku BA na vrácení kupní ceny započíst jakoukoli splatnou pohledávku vůči BA.

 

6.        Do doby převzetí zboží BA je DZV oprávněna kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, je-li zřejmé, že BA ji podstatně poruší. V takovém případě vrátí DZV BA kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený BA.

 

7.        Je-li společně se zbožím poskytnut BA dárek, je darovací smlouva mezi DZV a BA uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy BA, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a BA je povinna/povinen spolu se zbožím DZV vrátit i poskytnutý dárek.

 

 

X.                 Odstoupení od kupní smlouvy pro DZV

 

1.        DZV si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy, a to v případech, že:

 

a.       se výrobek už nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena výrobku, nebo

 

b.      BA neuhradila/neuhradil předcházející objednávku ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře či nepřevzala objednávku od kurýra; nebo

 

c.       objednaný výrobek byl z technických důvodů či neodstranitelných vad stažen z trhu.

 

XI.              Prodej DZV výrobků

 

1.        V rámci motivačních programů a soutěží DZV nemohou být vyhodnocovány BA, které/kteří nabízejí DZV produkty třetím osobám prostřednictvím prodeje v kamenné provozovně. Takové BA nebudou zařazeny do kvartálního ani ročního období a nemají tak ani nárok na získání příslušného ocenění.

 

  1. V případě prezentace výrobků on-line se BA výslovně zavazuje jednat v souladu s těmito podmínkami:
  2. BA není oprávněna nabízet produkty za nižší cenu, než je doporučená prodejní
  3. BA není oprávněna nabízet produkty na portálech, jako je Aukro.cz, Slevomat.cz a jiné, kde by docházelo k ničení značky a cenové politiky
  4. BA není oprávněna kopírovat a sdílet obsahy produktů, zvláště pak obsahy časopisů
  5. Údaje uváděné BA musí být pravdivé a za jejich správnost zodpovídá sama BA
  6. Jakékoli šíření informací, obrázků apod. Provádí BA na svůj náklad a svojí zodpovědnost, snaží se budovat značku a podporovat další prodej

 

XII.           Změna kontaktních údajů

 

1.        V případě, že dojde ke změně kontaktních údajů, které BA uvedla/uvedl při registraci nebo jiným způsobem sdělila/sdělil DZV jako své kontaktní údaje, má BA povinnost o této změně DZV neprodleně informovat.

 

XIII.        Informace o předání osobních údajů

           

BA bere na vědomí, že podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů mohou být osobní údaje BA předány do databází sloužících k vzájemnému informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů. K tomuto informování není třeba souhlasu BA a vztahuje se i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti BA.

 

 

XIV.        Závěrečná ustanovení

 

1.        BA souhlasí s tím, že znění VOP může DZV v souladu s ustanovením § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jednostranně měnit či doplňovat (čímž nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP). Změna VOP dle předchozí věty bude BA oznámena zveřejněním nového znění VOP na webových stránkách www.darkyzavas-shop.cz . BA má v případě nesouhlasu s jednostrannou změnou VOP právo smlouvy s DZV vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou, a to po dobu 30 dnů ode dne oznámení změny VOP. Nevypoví-li BA smlouvy dle předchozí věty, má se za to, že se změnou VOP souhlasí a přeje si dále setrvat ve smluvním vztahu s DZV při respektování změněného znění VOP.

 

3.        Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje DZV prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na webových stránkcáh. Informaci o vyřízení stížnosti BA zašle DZV na elektronickou adresu BA nejpozději do 30 dní. BA je také oprávněna/oprávněn obrátit se se svým podnětem na příslušné orgány dohledu a dozoru.

 

4.        DZV je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

5.        BA tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

6.        Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Kupní smlouva včetně těchto VOP jsou archivovány DZV v elektronické podobě a nejsou přístupné.

 

7.        Kontaktní údaje DZV naleznete na webových stránkách www.darkyzavas.cz

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.